Stichting Truckrun Achterhoek verzorgt jaarlijks een dag waarin mensen met een ongeneeslijke ziekte en/of een beperking mee kunnen rijden met een vrachtauto. Om deze dag zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen, zijn wij genoodzaakt over bepaalde gegevens te beschikken. Hieronder staat beschreven welke gegevens wij verzamelen, waarom en met welk doel.

Persoonsgegevens

Doel: De door een deelnemer/verzorger/ ouder of chauffeur verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie vastgelegd ten behoeve van de inschrijving voor de Truckrun. Dit wordt gedaan conform de wet bescherming persoonsgegevens (AVG).

Gebruikt door: organisatie

Contactgegevens (mailadres en telefoonnummer)

Doel: communicatie tussen organisatie en bijrijders, chauffeurs en vrijwilligers.

Gebruikt door: organisatie

Medische gegevens

Doel: op de hoogte zijn van mogelijke aandoeningen/verplichte medicatie tijdens het evenement.

Gebruikt door: organisatie

Foto- en filmopnamen

Doel: foto- en filmopnamen maken van de gehele dag als verslaglegging van het evenement.

Door inschrijving voor deelname aan de Truckrun wordt door de deelnemers/ verzorgers/ouders/chauffeurs toestemming gegeven voor het gebruik van de gemaakte opnamen. Deze opnamen kunnen via de website en facebookpagina van de Truckrun Achterhoek openbaar worden gemaakt.

Gebruikt door: organisatie